جلو پنجره60*100 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 9/54 کيلوگرم
سایز: 100*60 سانتي متر

کد: 1070

جلو پنجره60*125 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 11/34 کيلوگرم
سایز: 125*60 سانتي متر

کد: 1071

جلو پنجره60*100 کراوات

وزن ( کیلو ): 11/67 کيلوگرم
سایز: 100*60 سانتي متر

کد: 1072

جلو پنجره60*125 کراوات

وزن ( کیلو ): 16/33 کيلوگرم
سایز: 125*60 سانتي متر

کد: 1073

جلو پنجره60*100 سلطنتي نرده اي

وزن ( کیلو ): 11/88 کيلوگرم
سایز: 100*60 سانتي متر

کد: 1074

جلو پنجره60*125 سلطنتي نرده اي

وزن ( کیلو ): 13/11 کيلوگرم
سایز: 125*60 سانتي متر

کد: 1075

جلو پنجره60*80 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 9 کيلوگرم
سایز: 80*60 سانتي متر

کد: 1079

جلو پنجره40*125 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 8/84 کيلوگرم
سایز: 125*40 سانتي متر

کد: 1087

جلو پنجره40*80 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 6/5 کيلوگرم
سایز: 80*40 سانتي متر

کد: 1093

جلو پنجره60*80 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 8/9 کيلوگرم
سایز: 80*60 سانتي متر

کد: 1095

جلو پنجره60*100 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 10/67 کيلوگرم
سایز: 100*60 سانتي متر

کد: 1096

جلو پنجره40*125 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 9/6 کيلوگرم
سایز: 125*40 سانتي متر

کد: 1097

جلو پنجره60*125 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 12/74 کيلوگرم
سایز: 125*60 سانتي متر

کد: 1098

جلو پنجره60*80 کراوات

وزن ( کیلو ): 9/13 کيلوگرم
سایز: 80*60 سانتي متر

کد: 1106

جلو پنجره40*80 کراوات

وزن ( کیلو ): 6/18 کيلوگرم
سایز: 80*40 سانتي متر

کد: 1107