برگ ورقي چپ

وزن ( کیلو ): 0/068 کيلوگرم
سایز: سانتي متر

کد: 615

برگ ورقي راست

وزن ( کیلو ): 0/068 کيلوگرم
سایز: سانتي متر

کد: 616

برگ ورقي نقش قالي

وزن ( کیلو ): 0/11 کيلوگرم
سایز: 7.5*7.5 سانتي متر

کد: 627

برگ ورقي خورشيدي

وزن ( کیلو ): 0/14 کيلوگرم
سایز: 10/5 سانتي متر

کد: 628

برگ ورقي پنج پر

وزن ( کیلو ): 0/09 کيلوگرم
سایز: 9/5 سانتي متر

کد: 630

برگ ورقي قپه

وزن ( کیلو ): 0/095 کيلوگرم
سایز: 6/5 سانتي متر

کد: 631

برگ ورقي کلوچه

وزن ( کیلو ): 0/05 کيلوگرم
سایز: 6/3 سانتي متر

کد: 632

برگ ورقي قپه ريز

وزن ( کیلو ): 0/03 کيلوگرم
سایز: 3/5 سانتي متر

کد: 635

قفل حياطي3 کليدمعمولي برقي

وزن ( کیلو ): کيلوگرم
سایز: 3 keys سانتي متر

کد: 795

قفل حياطي5 کليدکامپيوتري

وزن ( کیلو ): کيلوگرم
سایز: 5 keys سانتي متر

کد: 796