گلنرده برگي90 زنبقي چ 11قاشقي

وزن ( کیلو ): 2/97 کيلوگرم
سایز: 37*90 سانتي متر

کد: 104

گلنرده برگي90 خمره اي چ 11قاشقي

وزن ( کیلو ): 2/92 کيلوگرم
سایز: 37*90 سانتي متر

کد: 105

گلنرده برگي تک اس اشکي پرستو چپ

وزن ( کیلو ): 5/03 کيلوگرم
سایز: 100*47 سانتي متر

کد: 180

گلنرده برگي تک اس اشکي پرستو راست

وزن ( کیلو ): 5/03 کيلوگرم
سایز: 100*47 سانتي متر

کد: 181

گلداني50*100 قطره اي

وزن ( کیلو ): 7/49 کيلوگرم
سایز: 50*100 سانتي متر

کد: 182

گلداني چهار قلوه دم ماهي

وزن ( کیلو ): 5/37 کيلوگرم
سایز: 46*80 سانتي متر

کد: 188

گلداني60*140 دوبل سلطنتي

وزن ( کیلو ): 12/44 کيلوگرم
سایز: 60*140 سانتي متر

کد: 189

گلداني80*160 دوبل سلطنتي

وزن ( کیلو ): 19/5 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 194

گلداني60*75 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 7/26 کيلوگرم
سایز: 88*100 سانتي متر

کد: 201

گلداني95 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 11/94 کيلوگرم
سایز: 95*90 سانتي متر

کد: 204

گلداني105 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 13/1 کيلوگرم
سایز: 105*90 سانتي متر

کد: 205

گلداني115 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 13/11 کيلوگرم
سایز: 115*90 سانتي متر

کد: 206

فرج قلقلي90 چهارسيبيل پيازي

وزن ( کیلو ): 2/83 کيلوگرم
سایز: 26*90 سانتي متر

کد: 217

گلنرده برگي90 دوقلوه برعکس پيازي

وزن ( کیلو ): 2/07 کيلوگرم
سایز: 22*90 سانتي متر

کد: 218

گلنرده برگي90 کاجي

وزن ( کیلو ): 2/98 کيلوگرم
سایز: 33*90 سانتي متر

کد: 221