سپري نارنج

وزن ( کیلو ): 13/08 کيلوگرم
سایز: 85*85 سانتي متر

کد: 210

سپري فرمانداري چهار قلوه

وزن ( کیلو ): 9/6 کيلوگرم
سایز: 75*75 سانتي متر

کد: 211

گلنرده برگي تک اس پرستو چپ

وزن ( کیلو ): 2/4 کيلوگرم
سایز: 26*75 سانتي متر

کد: 243

گلنرده برگي تک اس پرستو راست

وزن ( کیلو ): 2/4 کيلوگرم
سایز: 26*75 سانتي متر

کد: 244

گلداني120 تک اس سلطنتي

وزن ( کیلو ): 7/45 کيلوگرم
سایز: 47*120 سانتي متر

کد: 248

سپري دايره چهار قلوه

وزن ( کیلو ): 4/58 کيلوگرم
سایز: 50*50 سانتي متر

کد: 249

گلنرده برگي75 کره اي قلوه اي

وزن ( کیلو ): 3/7 کيلوگرم
سایز: 33*75 سانتي متر

کد: 252

گلنرده برگي75 ترکيه اي

وزن ( کیلو ): 3/28 کيلوگرم
سایز: 24*75 سانتي متر

کد: 253

فرج قلقلي80 عنکبوتي

وزن ( کیلو ): 3/98 کيلوگرم
سایز: 44*80 سانتي متر

کد: 259

گلنرده برگي90 کره اي قلوه اي

وزن ( کیلو ): 3/85 کيلوگرم
سایز: 33*90 سانتي متر

کد: 265

سپري فرمانداري

وزن ( کیلو ): 5/68 کيلوگرم
سایز: 63*70 سانتي متر

کد: 277

گلنرده مسجدي 90

وزن ( کیلو ): 3/15 کيلوگرم
سایز: 23*90 سانتي متر

کد: 351

گلنرده مسجدي 75

وزن ( کیلو ): 2/78 کيلوگرم
سایز: 23*75 سانتي متر

کد: 352

گلداني64*90 طاووس

وزن ( کیلو ): 13/7 کيلوگرم
سایز: 90*64 سانتي متر

کد: 900

گلداني62*125 طاووس

وزن ( کیلو ): 16/15 کيلوگرم
سایز: 122*64 سانتي متر

کد: 901