کادري160*80 گلدان سلطنتي

وزن ( کیلو ): 19/13 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 214

کادري160*80 دسته گل فر

وزن ( کیلو ): 19/24 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 1015

کادري160*125 پروانه

وزن ( کیلو ): 25/83 کيلوگرم
سایز: 125*160 سانتي متر

کد: 1060

کادري160*80 پروانه

وزن ( کیلو ): 19/3 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 1062

کادري160*80 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 21 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 1064

کادري160*60 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 18/51 کيلوگرم
سایز: 60*160 سانتي متر

کد: 1065

کادري160*80نيمه آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 21/99 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 1066

کادري160*125 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 31/15 کيلوگرم
سایز: 125*160 سانتي متر

کد: 1068

کادري160*80 کراوات

وزن ( کیلو ): 21/1 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 1069

کادري160*80 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 20 کيلوگرم
سایز: 80*160 سانتي متر

کد: 1078

کادري160*40 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 10/75 کيلوگرم
سایز: 40*160 سانتي متر

کد: 1082

کادري160*60نيمه آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 19/6 کيلوگرم
سایز: 60*160 سانتي متر

کد: 1083

کادري160*60 آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 17/51 کيلوگرم
سایز: 60*160 سانتي متر

کد: 1084

کادري160*40 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 11/73 کيلوگرم
سایز: 40*160 سانتي متر

کد: 1092

کادري160*125 سلطنتي

وزن ( کیلو ): 31/64 کيلوگرم
سایز: 125*160 سانتي متر

کد: 1094