ستاره 5 پر

وزن ( کیلو ): 0.635
سایز: 17.5x24

کد: 319

تاج شمالی لاله بالا بدون تسمه

وزن ( کیلو ): 14.48 kg
سایز: 178x78 cm

کد: 1277

حاشیه دایره بافتی

وزن ( کیلو ): 0.6 kg
سایز: 12x33.5 cm

کد: 168

سرستون درب صدفی

وزن ( کیلو ): 2.550
سایز: 23.5*23.5

کد: 383

قاب چهارچوب صدفی

وزن ( کیلو ): 2.210
سایز: 31.5*35

کد: 385

شمعی پایه گلدار

وزن ( کیلو ): 0.360
سایز: 10.5*9

کد: 381

دستگیره مچی با پایه

وزن ( کیلو ): 0.730
سایز: 4*26

کد: 380

دایره 36 صدفی

وزن ( کیلو ): 3.025
سایز: 36*36

کد: 387

حاشیه گلدار 12سانتی

وزن ( کیلو ): 1.055
سایز: 41.5*12

کد: 391

پایه داکتیو مربعی

وزن ( کیلو ): 0.360
سایز: 12*12

کد: 394

نیم دایره بافتی نیلوفری

وزن ( کیلو ): 0.525
سایز: 17.5*12

کد: 389

پایه داکتیو گرد کوچک

وزن ( کیلو ): 0.140
سایز: 7*3

کد: 393

پایه داکتیو جفت موازی

وزن ( کیلو ): 0.210
سایز: 5.5*11

کد: 390

تاج دو لنگه آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 6.800
سایز: 46.5*140

کد: 1085

تاج نفررو آفتابگردان

وزن ( کیلو ): 4.110
سایز: 35*90

کد: 1086