پیچک

کد: 3443

طرح پیچک نمادی از زیبایی های خلقت خداوند می باشد که با بهره گیری از طبیعت همیشه زیبا و الگویی از گیاهان و جانوران توانسته در میان محصولات شرکت ثامن جایی برای خود بدست آورد. وقتی به انتهای فرها توجه فرمایید ظاهر حلزون در ذهن شما تداعی خواهد کرد. همچنان می توان به برگها که نمادی از سرو، کاج، لاله و سایر گیاهان زیبا است در این درب اشاره کرد. تاج زیبای این درب قدرت و عظمت را به ساختمان شما هدیه خواهد کرد.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3443 240 385 300 490 675
درب بزرگ 3443 240 385 330 540 740
درب بزرگ 3443 240 390 350 570 785
درب کوچک 3444 240 360 110 170 282
ستون 3446 240 285 50 235 ---