لاله

کد: 3451

طرح درب لاله از جمله طرح هایی می باشد که سادگی و پیچیدگی را همزمان در کنار هم تجربه کرده است. از پیچیدگی و پرکاری وسط درب که با سادگی تیرکی های کنار آن ادغام شده است طرحی زیبا و دلنشین برای هر رهگذری به ارمغان می آورد. با نگاهی دقیق تر به وسط این درب نقش و خاطره فرش های زیبا که با نام ترنج نامگذاری شده اند در ذهن ما ایرانی ها ایجاد می شود.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3451 240 385 300 500 650
درب بزرگ 3451 240 385 330 550 710
درب بزرگ 3451 240 390 350 575 750
درب کوچک 3452 240 340 110 170 305
ستون 3453 240 280 50 240 ---
حصار 3454 170 275 170 195 ---