ارکیده

کد: 3459

آنچه که برای ما ایرانی ها جز افتخاراتمان به حساب می آید صنایع دستی و تمدنی است که به آن می بالیم. با کمی دقت بر قامت این درب می توان گوشه ای از هنر و استعداد کشور عزیزمان از شمال تا جنوب را نظاره کرد. حسیر بافی که در وسط و بالای این درب مشاهده می فرمایید گوشه ای از هنر دستان توانمند ایرانی است.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3459 240 305 300 470 570
درب بزرگ 3459 240 305 330 520 630
درب بزرگ 3459 240 310 350 550 665
درب کوچک 3460 240 295 110 170 220
ستون 3461 240 285 45 225 ---