ترک

کد: 3415

این درب یکی از افتخارات شرکت ثامن می باشد که سلیقه منحصر به فرد ایرانی را به هنگام طراحی و ساخت در خود جای داده است که این موضوع را می توان در بعدها و برجستگی های جای جای این درب مشاهده نمود. همین ویژگی ها باعث شده اند که رتبه یک فروش محصولات ثامن را از سال 88 تا 95 به خود اختصاص دهد. با کمی دقت در میان کوچه پس کوچه های شهرمان متوجه خواهید شد که کمتر گوشه ای از آن را خواهیم یافت که این درب در آن وجود نداشته باشد.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3415 240 315 300 485 575
درب بزرگ 3415 240 315 330 535 635
درب بزرگ 3415 240 320 350 570 675
درب کوچک 3416 240 265 110 160 205
ستون 3418 240 285 45 200 ---
حصار 3417 140 195 170 165 ---