رز

کد: 3521

ادب و احترامی که شرکت ثامن برای آهنگران سایر ادیان و حکومت ها قائل است این شرکت را بر این داشته که گوشه ای از هنر و استعداد سایر آهنگر ها با ادیان و مذاهب مختلف را به نمایش بگذارد. درب رز نام ایرانی دربی است که ساخت آن اولین بار مختص فروشگاه هرمس در کشور فرانسه بود. این درب با توجه به زیبایی خاصی که دارد می توان برای ورودیه ساختمان های جنوبی، لابی ها و مکان های سربسته استفاده شود. البته شرکت ثامن بر این است که بتواند درب شمالی این محصول را نیز طراحی کند که به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3521 215 270 230 320 550