لوکس

کد: 3294

تلفیقی از هنر فرفورژه روز دنیا و کتیبه های برجسته قدیمی در این درب به نمایش در آمده است. توجه بیشتر و عمیق تر به این درب ما را به یاد دربهای قدیمی با کتیبه های زیبا می اندازد. این درب می تواند قدرت و اقتدار را به ساختمان شما هدیه دهد.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3294 340 340 300 880 1182
درب بزرگ 3294 340 340 330 965 1297
درب بزرگ 3294 340 340 350 1025 1377
درب کوچک 3295 290 290 125 260 440
ستون 3224 340 400 60 455 ---
حصار 3423 180 180 200 305 ---