تاج

کد: 3502

با توجه به اینکه شرکت ثامن هر روز به فکر زیباتر کردن محصولات خود می باشد مرتب با تیم طراحی خود در حال به روز کردن محصولات شرکت می باشد. وزن زیاد و زیبایی کم این درب ها ما را بر این داشت تا به فکر اصلاح و زیباتر کردن این درب باشیم. نسخه بعدی این درب نشان از همین چیزی خواهد بود که در بالا گفته شد.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3502 255 415 320 580 1040