لاله شمالی

کد: 3784-3785

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3784 240 360 300
درب کوچک 3785 240 325 110

تصاویر