تلفیقی از هنر فرفورژه روز دنیا و کتیبه های برجسته قدیمی در این درب به نمایش در آمده است. توجه بیشتر و عمیق تر به این درب ما را به یاد دربهای قدیمی با کتیبه های زیبا می اندازد. این درب می تواند قدرت و اقتدار را به ساختمان شما هدیه دهد.

محصول: لوکس
سازنده: مهندس علیرضا دولتی
آرشیتکت: مهندس علیرضا دولتی
آدرس: نارمک - فرجام - میدان 100