پروژه برج شیرین

طراحی این درب در سال 1900 میلادی توسط طراحان فرانسه طراحی شده و به طور ...