خط ذوب و ریخته گری

قلب تپنده یک صنایع فلزی همیشه واحد ذوب و ریخته گری آن بوده است. ثامن فرفورژه به دلیل حجم بالای تولیدات خود از دو فاز عملیاتی برای ریخته گری قطعات چدنی استفاده می کند که فاز شماره یک به دو کوره یک تنی و دو کوره دو تنی تجهیز شده است. فاز شماره دوم این مجموعه که حجم بیشتری از تولید را بر عهده دارد مجهز به دو کوره ده تنی می باشد.