خم کاری

یکی از دلایل زیبایی محصولات فرفورژه انعکاس طبیعت و جانداران در فلزاتی بی جان می باشد. دلیل این موضوع تنها استفاده از فرها و خم های متنوع ایست که به چهارپهلو ها روح خاصی می بخشد. امروزه خم کاری توسط دستگاه های خاصی انجام میشود که به اپراتورهای باتجربه نیاز دارد. واحد خمکاری ثامن فرفورژه از دو فاز عملیاتی تشکیل شده است و در مجموعه 20 دستگاه خمکاری را در اختیار دارد.