شات بلاست

محصولات نهایی تولید شده در ثامن فرفورژه فرآیند بسیار طولانی را پشت سر گذاشته اند. این فرآیند موجب جذب دوده های جوشکاری، ریز گردهای محیطی بر روی چهارپهلو ها می شود که حالتی کربنی به قطعات داده و همچنین آنها را چرب می کند. با این وجود نمی توان قطعات را به درستی رنگ آمیزی نمود به همین دلیل مجموعه ثامن آخرین مرحله کاری خود را برای این دستگاه در نظر گرفته است. 5 دستگاه شات بلاست در قسمت های خروجی این مجموعه قراردارند تا محصولات نهایی را از هرگونه مواد اضافی پاکسازی کنند بدین صورت رنگ های کوره ای و دستی بهتر بر روی قطعات می نشینند.