رنگ کوره ای

رنگ کوره ای جز بهترین رنگ های تثبیت شده می باشد. رنگ های پودری الکترواستاتیک نام دیگری است که برای رنگ کوره ای به کار می برند. با استفاده از رنگ الکترواستاتیک تمامی سطوح محصولات از رنگ پودری پوشیده شده و بعد از قرارگیری در کوره تثبیت می شوند بدین شکل دیگر نگران زنگ زدی و یا وجود لکه در رنگ آمیزی محصول نخواهیم بود.