آهنگری

آهنگری از هنرهای قدیمی در زمینه کار با فلز و تجهیزات آهنی است. از دیرباز آهنگرها اشخاصی بودند که محصولات متنوع مورد نیازی کشاورزی، ابزار آلات زندگی و ... را تولید می کردند. ثامن فرفورژه نیز امروزه با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا به جهت تکمیل فرایند تولید خود از این هنر باستانی استفاده می کند. مجموعه ثامن فرفورژه از 65 آهنگر متخصص استفاده می کند.