پتینه کاری

قطعات فرفورژه در ثامن فرفورژه به صورت برجسته تولید می شوند. در واحد نقاشی به جهت اینکه زیبایی یک محصول دوچندان شود از تکنیک پتینه کاری استفاده می کنند. این تکنیک علاوه بر ایجاد زیبایی به محصول، به نقاط برجسته و فرورفته قطعات جذابیت خاصی می بخشد.