ساخت کادرهای ترک

مجموعه ثامن جهت سهولت در ساخت درب های ترک، کادری های ترک را وارد چرخه تولید خود نمود. این کادری ها در اندازه های ثابت ساخته شده و کاملا آماده نصب بر روی کلاف درب ترک می باشند. بنابراین از این پس آهنگرهای مختلف می توانند تنها با ساخت پروفیل درب ها و نصب کادری های مورد نظر با سرعت و کیفیت بالا درب های ترک را تولید نمایند.