سبک سازی محصولات

مشتریان ثامن فرفورژه همیشه به دنبال محصولاتی با کیفیت تر و سبک تر بودند به همین دلیل متخصصین طراحی در این مجموعه شروع به سبک سازی و افزایش استقامت محصولات خود کرده اند. سبک سازی محصولات باعث کاهش وزن و قیمت تمام شده محصول می شود ولی در عین حال کیفیت و زیبایی محصول پابرجا باقی می ماند.