محصولات شاه عباسی

گروه جدید محصولات ثامن فرفورژه با عنوان "شاه عباسی" توسط طراحان این مجموعه مدت ها پیش آغاز شد. اینک ثامن فرفورژه با افتخار از محصول جدید خود با عنوان "نشان شاه عباسی" رونمایی می کند.