ورسای (ورسایلز)

کد: 3537

کاخ ورسای به فرانسوی  Chateau de Versailles جز مجموعه کاخ‌هایی در شهر ورسای در نزدیکی پاریس است که به‌عنوان بزرگترین کاخ‌های سلطنتی جهان شناخته می‌شود. این کاخ سابقاً در دهکده‌ای به همین نام در نزدیکی پاریس قرار داشت، اما امروزه این دهکده و کاخ جزو حومه پاریس به‌شمار می‌روند. از سال ۱۶۸۲ تا سال ۱۷۸۹، که به‌اجبار انقلابیون خانواده سلطنتی به پاریس منتقل شدند، این کاخ محل زندگی و دربار حکومتیِ شاهان فرانسه بود. معاهده ورسای، که به جنگ جهانی اول پایان داد، در این کاخ منعقد شده‌است. این کاخ به‌عنوان یکی از میراث‌های جهانی توسط یونسکو انتخاب شده‌ است.
دروازه طلایی کاخ ورسای در سال 2008 بازسازی شد. این دروازه توسط مردم عادی در زمان انقلاب فرانسه نابود شده بود. بازسازی این دروازه 80 متری که با 100،000 برگ طلا پوشیده شده است با کمک اسپانسرهای خصوصی انجام شده است.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3357 305 435 330 580 925

تصاویر