طرح پیچک نمادی از زیبایی های خلقت خداوند می باشد که با بهره گیری از طبیعت همیشه زیبا و الگویی از گیاهان و جانوران توانسته در میان محصولات شرکت ثامن جایی برای خود بدست آورد. وقتی به انتهای فرها توجه فرمایید ظاهر حلزون در ذهن شما تداعی خواهد کرد. همچنان می توان به برگها که نمادی از سرو، کاج، لاله و سایر گیاهان زیبا است در این درب اشاره کرد. تاج زیبای این درب قدرت و عظمت را به ساختمان شما هدیه خواهد کرد.

محصول: پیچک
سازنده: مهندس خنجری
آرشیتکت: مهندس خنجری
آدرس: دروس - خیابان یار محمدی