حتی اگر دور تا دور محیط زندگی شما را حصار کرده باشند امیدی که خداوند برای همه موجودات آفریده است ایشان را برای زندگی امیدوار می کند. وقتی به حصارهای دور تا دور این درب توجه می کنید زندگی را در میان آن خواهید یافت که نمونه ای از این زندگی ها عبارتند از اردک، ماهی، دلفین، ستاره دریایی و حلزون که در قسمت وسط این درب به عینه دیده می شود. در قسمت بالای این درب نمادی از ابر، باران و رعد مشاهده می شود که به زیبایی های پایین این درب که با موج دریا تزیین شده است پیوند خورده است. مجموعه ای از این حیاط زیبای خداوند، جلوه ای زیبا از صنعت و زندگی را در کنار هم گرد آورده است.

محصول: ارغوان لوکس
سازنده: مهندس ناصری
آرشیتکت: مهندس کوشا قلیچی
آدرس: کرج - مهرشهر - بلوار 4 بانده