با توجه به اینکه شرکت ثامن هر روز به فکر زیباتر کردن محصولات خود می باشد مرتب با تیم طراحی خود در حال به روز کردن محصولات شرکت می باشد. وزن زیاد و زیبایی کم این درب ها ما را بر این داشت تا به فکر اصلاح و زیباتر کردن این درب باشیم. نسخه بعدی این درب نشان از همین چیزی خواهد بود که در بالا گفته شد.

محصول: تاج
سازنده: مهندس کریمی
آرشیتکت: مهندس کریمی
آدرس: بلوار کاوه شمالی - نرسیده به قیطریه